Slider

Cennik usług lekarskich / Medical services price list

Poradnia Pediatryczna / Pediatric Clinic

Zabieg/Procedure

Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja Pediatryczna pierwszego dziecka

Pediatric consultation (first child) 

120

Konsultacja Pediatryczna kolejnego dziecka (50%)

Pediatric consultation next child (50%) 

60

Konsultacja Pediatryczna kontrolna

(w ciągu 7 dni po konsultacji)

Pediatric control visit

(within 7 days from consultation)

55

Strep A – szybki test na paciorkowce

Strep A – quick streptoccocus test

30

Poradnia Internistyczna / Internal Medicine Clinic

Zabieg/Procedure

Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja lekarska internistyczna

Internal Medicine consultation 

120

Konsultacja lekarska kontrolna

Control visit

80

Badanie USG – jama brzuszna, tarczyca

Ultrasonography – ambdominal cavity, thyroid gland

120

EKG z opisem (doliczany do konsultacji)

ECG with written description (additionally added to consultation)

50

Strep A – szybki test na paciorkowce

Strep A – quick streptoccocus test

35

Poradnia Ginekologiczna / Ginecology Clinic

Zabieg/Procedure

Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja lekarska ginekologiczna

Ginecologist consultation

130

Konsultacja lekarska ginekologiczna z badaniem USG + opis

Ginecologist consultation with ultrasonography + written description

190

Cytologia

Cytology

50

Wypisanie recepty (tylko dla pacjentek gab. ginekologicznego Kliniki Balsam)

Prescription visit (only for Klinika Balsam gynecology patients)

60*

Kardiotokografia (KTG) – monitorowanie czynności serca płodu

Cardiotocography (CTG) – fetal heart beat record

40

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (cena obejmuje tylko zabieg)

Intrauterine Contraceptive Device insertion (only the cost of procedure)

540

* Wizyta recepturowa przysługuje tylko raz w ciągu 2 miesięcy od konsultacji.

* Prescription visit can only be realized once within 2 months from consultation.

Cennik usług stomatologicznych / Dental services price list

Stomatologia zachowawcza / Restorative dentistry

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja wraz z planem leczenia

Consultation with treatment plan

80

Wypełnienia materiałem światłoutwardzalnym: Małe

Light-cured composite filling: Small

120 – 140

Wypełnienia materiałem światłoutwardzalnym: Średnie

Light-cured composite filling: Medium

150 – 170

Wypełnienia materiałem światłoutwardzalnym: Duże

Light-cured composite filling: Large

180 – 200

Podkład (gł. ubytek)

Liner (deep cavity)

20

Opatrunek tymczasowy

Temporary filling

70

Opatrunek leczniczy

Odontotropic filling

80-110

Odbudowa kompozytowa korony

Crown restoration with composite material

200 – 250

Odbudowa na włóknie szklanym

Crown restoration on fibre post

350 – 400

Znieczulenie -nasiękowe

Local anaesthesia – single tooth/area

20

Znieczulenie -przewodowe

Local anaesthesia – Nerve block (Mandibular branch of trigeminal nerve)

30

Stomatologia wieku rozwojowego / Paediatric dentistry

Zabieg/Procedure

Cena w zł/Price in PLN

Wizyta adaptacyjna (20 minut)

Adaptation visit (20 minutes)

40

Wypełnienie w zębie mlecznym

Filling in milk tooth

100 – 130

Lakowanie bruzd (1 ząb)

Fissure sealing  (1 tooth)

60

Poszerzone lakowanie bruzd (1 ząb)

Extended fissure sealing (1 tooth)

70

Lakowanie bruzdy poszerzone o opracowanie i wypełnienie małego ubytku próchnicowego (1 ząb)

Preventive resin restoration (1 tooth)

80

Lakierowanie zębów fluorem z czyszczeniem mechanicznym zębów

Application of fluoride along with mechanical tooth brushing

80

Endodoncja - leczenie kanałowe / Endodontics - Root canal treatment

Zabieg/Procedure

Cena w zł/Price in PLN

Leczenie endodontyczne na jednej wizycie – ząb 1 kanałowy

(opracowanie w znieczuleniu+wypełnienie kanału)

Root canal treatment in one visit – 1 root canal

 (preparation with anesthesia and filling the root canal)

340

Leczenie endodontyczne – ząb 1 kanałowy

(Opracowanie I znieczulenie – 210 zł

Wypełnienie kanału – 110 zł )

Root canal treatment – 1 root canal 

320

Leczenie endodontyczne – ząb 2 kanałowy

(Opracowanie i znieczulenie – 250 zł

Wypełnienie kanałów – 150 zł )

Root canal treatment – 2 root canals

(preparation and anesthesia : 200,

root canal filling: 150 )

400

Leczenie endodontyczne – ząb 3 kanałowy

(Opracowanie i znieczulenie: 290 zł

wypełnienie kanałów : 200 zł )

Root canal treatment – 3 root canals

(Preparation and anesthesia : 290 PLN,

root canal filling: 200 PLN)

490

Leczenie endodontyczne – ząb 4 kanałowy

(Opracowanie i znieczulenie: 300 zł

wypełnienie kanałów : 220 zł )

Root canal treatment – 4 root canals

(Preparation and anesthesia : 290 PLN,

root canal filling: 220 PLN)

520

Opracowanie maszynowe kanału – za każdy kanał

Canal preperation with rotary files – for each canal

50

Wykorzystanie mikroskopu do leczenia kanałowego

Endodontic preperation with use of microscope

70-100

Jedno zdjęcie RVG

RVG image

20

Pakiet endo(3 zdjęcia) + 1 gratis (po 6 miesiącach)

Endo package (3 RVG images) + 1 free (after 6 months)

 

45

Wydanie RVG na płycie CD

RVG images burnt on CD

5

Dewitalizacja miazgi zęba

Pulp devitalisation

50

Ekstyrpacja w znieczuleniu

Pulp extirpation in anesthesia

60

Amputacja przyżyciowa miazgi (ząb mleczny)

Pulpotomy (milk teeth)

50

Wypełnienie czasowe kanału

(Aplikacja leku do kanału)

Temporary root canal filling

(Application of medication in canal)

50

Założenie MTA do kanału

MTA application to the canal

80

Chirurgia stomatologiczna / Dental surgery

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego

Extraction of a single-rooted tooth

140-170

Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego

Extraction of a multi-rooted tooth

160-240

Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego lub wielokorzeniowego (nie dotyczy zębów ósmych) – Zabieg chirurgiczny

Extraction of a single or multi-rooted tooth (except wisdom teeth) – Surgical procedure

250-350

Ekstrakcja zęba ósmego (ząb mądrości)

Extraction of a wisdom tooth

200-280

Ekstrakcja zęba zatrzymanego (dłutowanie)

– niezależnie od zęba

Extraction of an impacted tooth- any tooth

400-550

Ekstrakcja zęba mlecznego (zresorbowany korzeń)

Extraction of deciduous (milk) with root resorption

80

Ekstrakcja zęba mlecznego

Extraction of deciduous (milk)

120

Ekstrakcja zęba paradontalnego

Extraction of a parodontal tooth

110

Szycie zębodołu ( dodatkowo płatne przy zabiegu)

Suturing the extraction socket (additional payment applies)

55

Zdjęcie szwów – założone w naszej przychodni

/z innego gabinetu

Suture removal – applied in our clinic/

applied in other clinic

Bezpłatnie

 Free of charge

/ 30

 

Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego

Surgical closure of oroantral communication

200-290

Płukanie zakażonego zębodołu ( suchy zębodół) oraz założenie opatrunku leczniczego do zębodołu

Rinsing of an infected dental socket ( Dry socket, Alveolar osteitis) along with healing patch with a medication applied into the dental socket

druga i kolejna

wizyta 70

 90/second and later visits 70

Nacięcie ropnia (wewnątrzustnie)

Dental abscess incision and drainage (intraoral)

90

Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej z badaniem histopatologicznym

Enuclation of a cyst with histopathological examination

500-600

Wycięcie kieszonki patologicznej (Kaptur)

Surgical removal of pathological pocket

100

Resekcja wierzchołka korzenia ( Z. Sieczne, Kły)

Resection of the root apex ( Incisors, Canines)

400

Resekcja wierzchołka korzenia ( Przedtrzonowce)

Resection of the root apex ( Premolars)

500

Hemisekcja

Hemisection of a tooth

320-400

Podcięcie wędzidełka ( wargi/języka)+Szwy

Labial/Lingual Frenectomy+Sutures

180-200

Plastyka tkanek miękkich przed leczeniem protetycznym

Soft tissue augmentation before prosthodontic treatment

180

Periodontologia - choroby dziąseł i przyzębia / Periodontology - gum and periodontal diseases

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Skaling poddziąsłowy

Subgingival scaling

130

Kiretaż (1 ząb)

Curettage (1 tooth)

50

Opatrunek leczniczy do kieszonki

Healing patch inserted into the gingival pocket

40

Zabiegi higieny jamy ustnej oraz profilaktyka / Oral hygiene procedures and prophylaxis

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Skaling naddziąsłowy

Supragingival scaling

120

Piaskowanie

Air abrasion teeth polishing

120

Fluoryzacja

Topical fluor application

80

Skaling naddziąsłowy+piaskowanie

Supragingival scaling and air abrasion polishing

180

Skaling naddziąsłowy+piaskownie+fluoryzacja

(Pakiet Fresh Smile)

Supragingival scaling + air abrasion polishing + topical fluor application (Fresh Smile package)

250

Protetyka Stomatologiczna - Uzupełnienia ruchome / Prosthodontics - Removable dentures

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja wraz z planem leczenia

Consultation with treatment plan

80

Proteza akrylowa – 1 łuk

Acrylic Denture – 1 arch

1100

Proteza akrylowa wzmocniona – 1 łuk

Strengthened Acrylic Denture – 1 arch

1250

Proteza szkieletowa – 1 łuk

Denture on metal framework – 1 arch

1450

Cennik usług protetycznych nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Protetyka Stomatologiczna - Uzupełnienia stałe / Prosthodontics - Fixed dentures

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja wraz z planem leczenia

Consultation with treatment plan

80

Korona ceramiczna na metalu

Porcelain on metal crown

750

Korona pełnoceramiczna

Full ceramic crown

1400

Licówka kompozytowa

Composite veneer

480

Licówka ceramiczna

Ceramic veneer

1200

Inlay kompozytowy – wykonany przez technika dent.

Composite inlay – made by dental technician

420

Inlay ceramiczny

Ceramic inlay

820

Wkład koronowo-korzeniowy – pojedynczy

Single post and core

310

Wkład koronowo-korzeniowy – składany

Multi-unit post and core

410

Cennik usług protetycznych nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Cennik usług dietetycznych / Dietetitian services price list

Dietetyka / Dietetician

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja dietetyczna z analizą składu ciała (bez diety)

Czas: 1 godzina

Dietitian consultation with body mass analysis (without nutritional prescription)

Time: 1 hour

120

Wizyta kontrolna – czas : 40 minut

Control visit – time : 40 minutes

110

Pakiet 5 konsultacji dietetycznych dla jednej osoby

(1 wizyta : 40 minut)

5 Dietitian consultation package for 1 person

(1 visit : 40 minutes)

500

Konsultacja i jadłospis na 7 dni

Consultation and 7-days menu

200

Analiza składu ciała

Body Composition Analysis

40

Cennik usług Punktu Pobrań / Laboratory services price list

Punkt Pobrań / Laboratory Services

Cennik badań laboratoryjnych wykonywanych w CM Klinika Balsam jest dostępny w Rejestracji. 

Infolinia nie udziela szczegółowych informacji dot. cennika punktu pobrań drogą telefoniczną. Dbamy o wysoką jakość obsługi pacjentów dzwoniących oraz oczekujących na połączenie z infolinią, celem umówienia wizyty.

© 2017-2020 KLINIKA BALSAM                                                                  POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKI COOKIE