Slider

Cennik usług lekarskich / Medical services price list

Poradnia Pediatryczna / Pediatric Clinic

Zabieg/Procedure

Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja Pediatryczna pierwszego dziecka

Pediatric consultation (first child) 

180

Konsultacja Pediatryczna kolejnego dziecka

Pediatric consultation next child  

100

Konsultacja Pediatryczna kontrolna

(w ciągu 7 dni po konsultacji)

Pediatric control visit

(within 7 days from consultation)

100

Konsultacja lekarska pediatryczna – teleporada*

Pediatric consultation – teleconsultation*

80

* Decyzję o udzieleniu teleporady pediatrycznej podejmuje lekarz

* Physician’s decision needed to perform a teleconsultation

Poradnia Internistyczna / Internal Medicine Clinic

Zabieg/Procedure

Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja lekarska internistyczna

Internal Medicine consultation 

170

Konsultacja lekarska internistyczna – teleporada

Internal Medicine consultation – teleconsultation

80

Konsultacja lekarska kontrolna

(w ciągu 7 dni po konsultacji)

Control visit

(within 7 days from consultation)

100

Badanie USG – jama brzuszna, tarczyca

Ultrasonography – ambdominal cavity, thyroid gland

150

EKG z opisem (doliczany do konsultacji)

ECG with written description (additionally added to consultation)

50

Poradnia Ginekologiczna / Ginecology Clinic

Zabieg/Procedure

Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja lekarska ginekologiczna

Ginecologist consultation

180

Konsultacja lekarska ginekologiczna z badaniem USG  ginekologicznym

Ginecologist consultation with gin. ultrasonography 

280

Konsultacja lekarska ginekologiczna z badaniem

USG ciąży (prenatalne) – bez oceny ryzyka

Ginecologist consultation with Prenatal Ultrasonography – without defect assessment

 (I, II i III Trymestr/Trimester)

300

USG ciąży (prenatalne) – z oceną ryzyka

Prenatal Ultrasonography – with defect assessment

 (I, II i III Trymestr/Trimester)

350

Cytologia

Cytology

60

Wypisanie recepty (tylko dla pacjentek gab. ginekologicznego Kliniki Balsam)

Prescription visit (only for Klinika Balsam gynecology patients)

80*

Kardiotokografia (KTG) – monitorowanie czynności serca płodu

Cardiotocography (CTG) – fetal heart beat record

60

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (cena obejmuje tylko zabieg)

Intrauterine Contraceptive Device insertion (only the cost of procedure)

700

Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej

Intrauterine Contraceptive Device removal

250

* Wizyta recepturowa przysługuje tylko raz w ciągu 2 miesięcy od konsultacji.

* Prescription visit can only be realized once within 2 months from consultation.

Pracownia USG / USG Diagnostics Lab.

Zabieg/Procedure

Cena w zł/Price in PLN

USG jamy brzusznej

USG examination of the abodmen

150

USG tarczycy

USG examination of the thyroid gland

150

USG układu moczowego

USG examination of urinary system

150

USG ślinianek

USG examination of salivary glands

150

USG węzłów chłonnych (szyjne/pachowe/pachwinowe)

USG examination of lymph nodes

(neck/ axillary (armpit)/ inguinal (groin))

150

USG tętnic szyjnych

USG examination of carotid arteries

190

 

Cennik usług stomatologicznych / Dental services price list

Stomatologia zachowawcza / Restorative dentistry

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja wraz z planem leczenia

Consultation with treatment plan

120

Pantomogram

Panoramic X-ray

90

Wypełnienia materiałem światłoutwardzalnym: Małe

Light-cured composite filling: Small

150 – 200

Wypełnienia materiałem światłoutwardzalnym: Średnie

Light-cured composite filling: Medium

210 – 280

Wypełnienia materiałem światłoutwardzalnym: Duże

Light-cured composite filling: Large

290 – 350

Podkład (gł. ubytek)

Liner (deep cavity)

20

Opatrunek tymczasowy

Temporary filling

80

Opatrunek leczniczy

Odontotropic filling

120

Odbudowa kompozytowa korony

Crown restoration with composite material

300 – 350

Odbudowa na włóknie szklanym

Crown restoration on fibre post

380 – 450

Znieczulenie -nasiękowe

Local anaesthesia – single tooth/area

30

Znieczulenie -przewodowe

Local anaesthesia – Nerve block (Mandibular branch of trigeminal nerve)

30

Stomatologia wieku rozwojowego / Paediatric dentistry

Zabieg/Procedure

Cena w zł/Price in PLN

Wizyta adaptacyjna (20 minut)

Adaptation visit (20 minutes)

60

Wypełnienie w zębie mlecznym

Filling in milk tooth

150 – 200

Lakowanie bruzd (1 ząb)

Fissure sealing  (1 tooth)

100

Poszerzone lakowanie bruzd (1 ząb)

Extended fissure sealing (1 tooth)

150

Lakowanie bruzdy poszerzone o opracowanie i wypełnienie małego ubytku próchnicowego (1 ząb)

Preventive resin restoration (1 tooth)

180

Lakierowanie zębów fluorem z czyszczeniem mechanicznym zębów

Application of fluoride along with mechanical tooth brushing

110

Endodoncja - leczenie kanałowe / Endodontics - Root canal treatment

Zabieg/Procedure

Cena w zł/Price in PLN

Leczenie endodontyczne na jednej wizycie – ząb 1 kanałowy

(opracowanie w znieczuleniu+wypełnienie kanału)

Root canal treatment in one visit – 1 root canal

 (preparation with anesthesia and filling the root canal)

420

Leczenie endodontyczne – ząb 1 kanałowy

(Opracowanie I znieczulenie – 210 zł

Wypełnienie kanału – 180 zł )

Root canal treatment – 1 root canal 

390

Leczenie endodontyczne – ząb 2 kanałowy

(Opracowanie i znieczulenie – 420 zł

Wypełnienie kanałów – 360 zł )

Root canal treatment – 2 root canals

(preparation and anesthesia : 420,

root canal filling: 360 )

780

Leczenie endodontyczne – ząb 3 kanałowy

(Opracowanie i znieczulenie: 630 zł

wypełnienie kanałów : 540 zł )

Root canal treatment – 3 root canals

(Preparation and anesthesia : 630 PLN,

root canal filling: 540 PLN)

1170

Leczenie endodontyczne – ząb 4 kanałowy

(Opracowanie i znieczulenie: 840 zł

wypełnienie kanałów : 720 zł )

Root canal treatment – 4 root canals

(Preparation and anesthesia : 840 PLN,

root canal filling: 720 PLN)

1560

Opracowanie maszynowe kanału lub kanałów (niezależnie od ilości kanałów)

Canal preperation with rotary files

(regardless the number of canals)

100

Wykorzystanie mikroskopu do leczenia kanałowego

Endodontic preperation with use of microscope

100

Jedno zdjęcie RVG

RVG image

40

Pakiet endo(3 zdjęcia) + 1 gratis (po 6 miesiącach)

Endo package (3 RVG images) + 1 free (after 6 months)

100

Dewitalizacja miazgi zęba + Opatrunek

Pulp devitalisation + temporary filling

100

Ekstyrpacja w znieczuleniu + Opatrunek

Pulp extirpation in anesthesia + temporary filling

120

Amputacja przyżyciowa miazgi (ząb mleczny)

+ Opatrunek

Pulpotomy (milk teeth) + temporary filling

80

Wypełnienie czasowe kanału

(Aplikacja leku do kanału)

Temporary root canal filling

(Application of medication in canal)

50

Chirurgia stomatologiczna / Dental surgery

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja chirurga stomatologicznego

Dental Surgeon Consultation 

200

Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego

Extraction of a single-rooted tooth

300-450

Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego

Extraction of a multi-rooted tooth

400-550

Resekcja wierzchołka korzenia

Apical resection

1000

Ekstrakcja zęba ósmego (ząb mądrości)

Extraction of a wisdom tooth

500-1000

Ekstrakcja zęba zatrzymanego (dłutowanie)

– niezależnie od zęba

Extraction of an impacted tooth- any tooth

500-1200

Ekstrakcja zęba mlecznego (zresorbowany korzeń)

Extraction of deciduous (milk) with root resorption

200

Ekstrakcja zęba mlecznego

Extraction of deciduous (milk)

200

Wydłużenie korony klinicznej

Clinical crown lengthening

300

Szycie zębodołu ( dodatkowo płatne przy zabiegu)

Suturing the extraction socket (additional payment applies)

70

Zdjęcie szwów – założone w naszej przychodni

/z innego gabinetu

Suture removal – applied in our clinic/

applied in other clinic

Bezpłatnie

 Free of charge

/ 50

 

Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego

Surgical closure of oroantral communication

500

Płukanie zakażonego zębodołu ( suchy zębodół) oraz założenie opatrunku leczniczego do zębodołu

Rinsing of an infected dental socket ( Dry socket, Alveolar osteitis) along with healing patch with a medication applied into the dental socket

100

Nacięcie ropnia (wewnątrzustnie)

Dental abscess incision and drainage (intraoral)

300

Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej z badaniem histopatologicznym

Enuclation of a cyst with histopathological examination

600

Wycięcie kieszonki patologicznej (Kaptur)

Surgical removal of pathological pocket

300

Podcięcie wędzidełka ( wargi/języka)+Szwy

Labial/Lingual Frenectomy+Sutures

600

Periodontologia - choroby dziąseł i przyzębia / Periodontology - gum and periodontal diseases

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Skaling poddziąsłowy

Subgingival scaling

130

Kiretaż (1 ząb)

Curettage (1 tooth)

50

Opatrunek leczniczy do kieszonki

Healing patch inserted into the gingival pocket

50

Zabiegi higieny jamy ustnej oraz profilaktyka / Oral hygiene procedures and prophylaxis

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Skaling naddziąsłowy

Supragingival scaling

120

Piaskowanie

Air abrasion teeth polishing

120

Fluoryzacja

Topical fluor application

110

Skaling naddziąsłowy+piaskowanie

Supragingival scaling and air abrasion polishing

210

Skaling+piaskownie+polerowanie+fluoryzacja

(Pakiet Fresh Smile)

Scaling + air abrasion polishing + polishing + topical fluor application (Fresh Smile package)

310

Protetyka Stomatologiczna - Uzupełnienia ruchome / Prosthodontics - Removable dentures

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja wraz z planem leczenia

Consultation with treatment plan

120

Proteza akrylowa – 1 łuk

Acrylic Denture – 1 arch

2000

Proteza akrylowa wzmocniona – 1 łuk

Strengthened Acrylic Denture – 1 arch

2200

Proteza szkieletowa – 1 łuk

Denture on metal framework – 1 arch

2600

Dodatkowy element (np. klamra estetyczna itp.) – za 1 szt.

Additional element (for ex. esthetic clamps etc.) –  for 1 element

Od 450

Cennik usług protetycznych nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Ceny podane powyżej mogą ulec zmianie.

Usługi protetyczne nieujęte w cenniku są wyceniane indywidualnie.

Protetyka Stomatologiczna - Uzupełnienia stałe / Prosthodontics - Fixed dentures

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja wraz z planem leczenia

Consultation with treatment plan

120

Korona ceramiczna na metalu

Porcelain on metal crown

1100

Korona pełnoceramiczna

Full ceramic crown

1600

Korona cyrkonowa

Zirconia crown

1800

Licówka kompozytowa – gabinetowa

Composite veneer – in office

600

Licówka ceramiczna

Ceramic veneer

1600

Wkład koronowo-korzeniowy – pojedynczy

Single post and core

500

Wkład koronowo-korzeniowy – składany

Multi-unit post and core

650

Cennik usług protetycznych nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Ceny podane powyżej mogą ulec zmianie.

Usługi protetyczne nieujęte w cenniku są wyceniane indywidualnie.

Implantologia / Dental Implants

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Konsultacja implantologiczna

Implantologist consultation

200

Wszczepienie implantu – etap chirurgiczny

Placement od dental implant

3500

Założenie śruby gojącej

Healing screw placement

300

Korona na implancie (cyrkonowa)

Crown on implant (zirconia)

3500-4500

Cennik usług implantologicznych nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Ceny podane powyżej mogą ulec zmianie w przypadku wykorzystania innego systemu implantologicznego lub innego materiału do wykonania korony na implancie. W powyższej wycenie został wykorzystany implant firmy MIS.

Usługi implantologiczne nieujęte w cenniku są wyceniane indywidualnie.


Cennik usług dietetycznych / Dietetitian services price list

Dietetyka / Dietetician

Zabieg/Procedure Cena w zł/Price in PLN

Pierwsza konsultacja z Dietetyczką Kliniczną

(30 minut)

First consultation with Clinical Dietetitian

(30 minutes)

259

    Konsultacja kontrolna (druga i kolejne wizyty)

(20 minut)

Control visit (2nd and consecutive visits)

(20 minutes)

199

Konsultacja z 7 dniowym jadłospisem (2 wizyty)

(30 minut każda wizyta)

Consultation with a menu for 7 days (2 visits)

(30 minutes each visit)

459

Konsultacja z 14 dniowym jadłospisem (3 wizyty)

(30 minut każda wizyta)

Consultation with a menu for 7 days (3 visits)

(30 minutes each visit)

659

Cennik usług Punktu Pobrań / Laboratory services price list

Punkt Pobrań / Laboratory Services

Cennik badań laboratoryjnych wykonywanych w CM Klinika Balsam jest dostępny w Rejestracji. 

Infolinia nie udziela szczegółowych informacji dot. cennika punktu pobrań drogą telefoniczną. Dbamy o wysoką jakość obsługi pacjentów dzwoniących oraz oczekujących na połączenie z infolinią, celem umówienia wizyty.

 

Cennik usług nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego

oraz innych właściwych przepisów prawnych.

© 2017-2023 KLINIKA BALSAM                                                                  POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKI COOKIE